SELENIUM dành cho ếch

  • Kích thích lên trứng cho ếch nái
  • Kích thích sinh tinh cho ếch đực
Danh mục: