Lacto

Giảm mật độ vi khuẩn gây bệnh gan cấp tính trong gan và nước ao nuôi tôm thẻ, tôm sú.